Osnivanje

Kada i kako je osnovano naše udruženje

Udruženje je osnovano u sklopu projekta "Youth4Youth - Empowering young people through youth organizing" koji je podržan od strane Američke ambasade u Sarajevu kroz BOLD program malih grantova. Projekat je za cilj imao da osnaži mlade da naprave svoje prve korake u IT sektoru i budu prilagođeniji i spremniji za tržište rada.

Udruženje Plus Ultra je pokrenuto inicijativom osoba koje su kroz vlastita iskustva prepoznali da formalno obrazovanje ne nudi vještine koje su potrebne za pronalazak stalnog i stabilnog zaposlenja. Plus Ultra je formiran u zamisli realizacije "mladi za mlade", te je u potpunosti vođena mladim osobama. Osnivačka skupština je održana u Sarajevu, te je na istoj usvojen Statut i donesena Odluka o osnivanju Udruženja, što je samo bio naredni korak u naporima koji su počeli već ranije te godine.

Projekat

Od januara do juna 2021. godine, grupa od 5 mladih ljudi je, kao neformalna grupa mladih Plus Ultra, implementirala projekat pod nazivom "Škola programiranja Plus Ultra". S obzirom da se IT sektor u BiH smatra veoma perspektivnim, projekat je imao za cilj da osnaži mlade ljude i ponudi im kvalitetan dodatak njihovom srednjoškolskom obrazovanju, te doprinese suzbijanju stereotipa da je programiranje teško i bauk. Krajnja misao svega toga je bila da mladi, tako što se upuste u IT industriju lakše dođu do posla.

Nakon uspješnosti pomenutog projekta, koji je dokazao da u društvu postoji velika potreba za aktivnostima koje pružaju podršku mladima, članovi neformalne grupe su napisali projektni prijedlog za BOLD program malih grantova te unutar projektnog prijedloga predvidjeli osnivanje Udruženja kao dugoročnog mehanizma pružanja podrške mladima. Kako bi ta podrška bila istinska i relevantna, strateški je odlučeno da Udruženje bude omladinsko, odnosno da upravljačke strukture čine mladi, koji će da kroz svoj rad kreiraju podsticajno okruženje za druge.

Ilustacija misije

Misija

Osnaživanje mladih kroz pružanje podrške i prilika za dodatno usavršavanje i razvoj neformalnih vještina i kompetencija potrebnih za aktivno učešće u društvu.

Ilustacija vizija

Vizija

Stvoriti okruženje koje podstiče rast i u kojem je potencijal mladih u potpunosti iskorišten i prepoznat, te u kojem mladi aktivno učestvuju u razvoju društva.

Naše Vrijednosti

Tolerantnost

Jer nam je važno prihvatiti drugog i drugačijeg. Ovim putem garantujemo uvažavanje mišljenja, običaja i uvjerenja svih učesnika na aktivnostima.

Briga za druge

Jer nam je važno razumjeti potrebe drugih osoba radi kreiranja stabilnog i poticajnog okruženja za sve učesnike.

Pripadnost

Jer nam je važno da svi steknu osjećaj pripadnosti.

Transparentnost

Jer nam je važno da su naši članovi, ciljna skupina i šira javnost upoznati sa našim radom i načinom rada.

Odgovornost

Jer nam je važno da postoji ispravna struktura, da postoje prilike za napredak unutar organizacije kako bismo svi iskoristili svoj potencijal.

Integritet

Jer nam je važno da svatko prati naše vrijednosti i obavlja svoje dužnosti za dobrobit cijele organizacije.

Inkluzivnost

Jer nam je važno da svatko ima priliku da učestvuje u aktivnostima Udruženja.

Profesionalizam

Jer nam je važno da ostvarimo pozitivan dojam kako naše korisnike i partnere, tako i na cjelokupno društvo.